Farmitek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Farmitek by Mind Map: Farmitek

1. Seakasvatus

1.1. Sõnnikueemaldus

1.2. Emiste söötmine

1.2.1. Link söötmisjaamade CalI-inn ja CallMatic prospektile

1.2.2. Link EasySlider prospektile

1.3. Imikpõrsaste söötmine

1.3.1. Link Culina Cup & Flex prospektile

1.4. Emiste sulud

1.4.1. Link Sow management prospektile

1.4.2. Link ActiWel poegimispuuri prospekt

1.5. Põrandad

1.5.1. Link BD FloorSystems prospektile

1.5.2. Link Thye Lokenberg prospektile

1.6. Nuumikute ja VP sulud

1.7. Sigade söötmine

1.7.1. Hydromix

1.7.1.1. Link Hydromix prospektile

1.7.1.2. Link BD prospekt Level-controlled agitator

1.7.2. Kuivsöötmine

1.7.2.1. Link DryRapid prospektile

1.7.2.2. Link BD prospektile Automatic feeders

1.7.2.3. Link TriSort prospektile

1.7.3. Punkrid ja transport

1.7.3.1. Punkrid

1.7.3.2. Tranportöörid

1.7.3.3. Link prospektile transportöörid

1.7.3.4. SiloChekpro

1.7.3.5. Link SiloCheck DryRapid prospektile

1.8. Jootmine

1.8.1. Link BD prospektile Drinking Systems

1.9. Nuuma ja VP sulud

1.9.1. Link BD prospektile N ja VP sulud

1.10. Farmi haldus

1.10.1. BigFarmNet süsteem

1.10.1.1. Link BFN prospektile

1.10.2. Alarmsüsteemid

1.10.2.1. Link BD prospektile Alarmsüsteemid

1.11. Ventilatsioon

1.11.1. Sisselaskesüsteemid

1.11.1.1. Seinaklapid

1.11.1.2. Laklapid

1.11.1.3. Perforeeritud kanalid

1.11.1.4. Perforeeritud lagi

1.11.1.5. Sisselaskekorstnad

1.11.1.6. Link prospektile BD sisselaskesüsteemid

1.11.2. Väljatõmbesüsteemid

1.11.2.1. MultiStep

1.11.2.2. DynamicAir

1.11.2.3. Väljatõmbekorstnad

1.11.2.4. Seinaventilaatorid

1.11.2.5. Link prospektile Väljatõmbekorstnad

1.11.2.6. Link prospektile seinaventilaatorid

1.11.3. Küttesüsteemid

1.11.3.1. Puhurid - gaas, diisel, küttevesi

1.11.3.2. Deltatorud

1.11.3.3. Ribitorud

1.11.3.4. Link prospektile küttesüsteemid

1.11.4. Jahutussüsteemid

1.11.4.1. CombiCool

1.11.4.2. Kesksurve jahutus

1.11.4.3. Link Prospektile BD jahutus

1.11.5. Ventilatsiooni juhtimine

1.11.5.1. 307pro

1.11.5.1.1. Link prospektile 307pro

1.11.5.2. Vento

1.11.5.2.1. Link prospektile Vento

1.11.5.3. NH3 andur

1.11.5.3.1. Link prospektile NH3 andur

2. Linnukasvatus

2.1. Munatootmine

2.1.1. Puurid

2.1.1.1. Link prospektile

2.1.2. Vabapidamine

2.1.3. Voljäärid

2.2. Broiler

2.2.1. Söötmine

3. Veisekasvatus

3.1. Lüpsmine

3.2. Sõnnikueemaldus

3.3. Piimaj jahutamine

4. Avaleht

5. Kontaktid

6. Vedelsõnnik

7. MENÜÜS

7.1. LEHEKÜLG

7.1.1. Teema leheküljel

7.1.1.1. Link prospektile

8. !Bottomis!

9. Söödatootmine