Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Звичайні дроби by Mind Map: Звичайні дроби

1. Додавання і віднімання мішаних чисел

2. Неправильні дроби

3. Правильні дроби

4. Мишані числа

5. Порівняння дробів з однаковими чисельниками

6. Урок 2. Порівняння дробів

7. Історія виникнення звичайних дробів

8. Задачі на дроби

9. Додавання і віднімання звичайних дробів