Методи збору соціологічної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи збору соціологічної інформації by Mind Map: Методи збору соціологічної інформації

1. Опитування

1.1. Анкетування

1.1.1. Види

1.1.1.1. Поштове

1.1.1.2. Пресове

1.1.1.3. Індивідуальне

1.1.1.4. Групове

1.1.2. Типи запитань

1.1.2.1. Відкриті

1.1.2.2. Закриті

1.1.2.3. Альтернативні

1.1.2.4. Неальтернативні

1.1.3. Зміст

1.1.3.1. Вступ

1.1.3.2. Основна частина

1.1.3.3. Паспортний блок

1.1.3.4. Подяка

1.2. Інтерв'ю

1.2.1. У прикладній соціології

1.2.1.1. Фрмалізоване

1.2.1.2. Фокусоване

1.2.1.3. Вільне

1.2.2. Способи організації

1.2.2.1. Групове

1.2.2.2. Індивідуальне

2. Спостереження

2.1. Ступінь формалізованості

2.1.1. Структуроване

2.1.2. Неструктуроване

2.2. Становище спостерігача

2.2.1. Включене

2.2.2. Просте

2.3. Умови організації

2.3.1. Польові

2.3.2. Лабораторні

2.4. Регулярність

2.4.1. Систематичне

2.4.2. Несистематичне

3. Соціометричні процедури

3.1. Елементи

3.1.1. Вибір

3.1.2. Відхилення

3.1.3. Опущення

3.2. Соціометричні критерії

3.2.1. Виробничі

3.2.2. Невиробничі

3.2.3. Прогностичні

3.2.4. Офіційні

3.2.5. Неофіційні

3.3. Класи критерій

3.3.1. Кмунікативні

3.3.2. Гностичні

3.4. Процедура опитування

3.4.1. Підготовча фаза

3.4.2. Фаза контакту

3.4.3. Польова фаза

3.4.4. Фаза обробки

3.4.5. Фінальна фаза

4. Експеримент

4.1. За специфікою завдання

4.1.1. Науково-дослідні

4.1.2. Практичні

4.2. За характером дії

4.2.1. Нейтральні

4.2.2. Факторні

4.2.3. Контрольні

4.3. За групами

4.3.1. Експериментальні

4.3.2. Контрольні

4.4. За характером ситуації

4.4.1. Польові

4.4.2. Лабораторні

4.5. Види експерименту

4.5.1. Лінійні

4.5.2. Паралельні

4.5.3. Послідовні

5. Аналіз документів

5.1. За формою викладу

5.1.1. Письмові

5.1.2. Статистичні

5.2. За функціями

5.2.1. Інформаційні

5.2.2. Культурно-виховні

5.2.3. Регулятивні

5.3. Матеріали ЗМІ

5.4. Інформація

5.4.1. Первинна

5.4.2. Вторинна

5.5. Методи аналізу

5.5.1. Якісний

5.5.2. Кількісний

5.6. Види інформації

5.6.1. Кон'юнктурна

5.6.2. Комерційна

5.6.3. Науково-технічна

5.6.4. Статистична

5.6.5. Соціальна

6. Тестові методики

6.1. Принципи

6.1.1. Універсальність

6.1.2. Інтегральність

6.1.3. Об'єктивність

6.1.4. Компактність

6.1.5. Якісність

6.1.6. Стандартизованість

6.1.7. Чутливість

6.2. Різновиди

6.2.1. Індивідуальні

6.2.2. Групові