Ljusets egenskaper

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ljusets egenskaper by Mind Map: Ljusets egenskaper

1. Totalreflektion

1.1. innebär att allt ljus reflekteras tillbaka i till exempel en glasstav

1.2. Infallsvinkel = reflektionsvinkel.

1.3. kan ske när ljus bryts från tätare till tunnare medium

2. Fiberoptik

2.1. kan ske när ljus bryts från tätare till tunnare medium

2.2. Inom de optiska fibrerna förs ljussignalen framåt via totalreflexion

2.3. gjorda av glas eller plast

2.4. billigare, snabbare och effektivare än med koppartråd

2.5. används inom kommunikation

2.6. används också inom sjukvården vid titthålsundersökning eller titthålsoperation

3. Polarisation

3.1. Om du vill tvinga ljuset att svänga i enbart en riktning kan du skicka det genom ett polarisationsfilter

3.2. Efter filtret svänger ljuset på enbart ett håll, det är polariserat

3.3. Har du två filter och lägger dem vinkelrätt mot varandra blir det därför helt mörkt, inget ljus kommer igenom.