ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง by Mind Map: ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

1. เป็นจุดของความเข้มแสงที่ทำให้พืชมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจแสงสมดุลกัน

1.1. อัตราการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ = อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2. พืชทั่วไป(C3)

3. จุดที่มีความเข้มข้นของแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จุดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง = อัตราการหายใจ

3.1. CO2 Compensation Point

3.2. การสังเคราห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งที่ปริมาณแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นแต่อัตรการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เพิ่มขึ้นตาม

4. พืชตระกูลสน

4.1. อุณหภูมิที่เหมาะสม 6 องศาเซลเซียส

5. น้ำ

5.1. ให้อิเล็กตรอนแก่คลอโรฟิลล์ให้ระบบแสงII

5.2. พืชขาดน้ำ

5.2.1. พืขปิดปากใบเพื่อรักษาน้ำ

5.2.2. ยับยั้งการแพร่คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบทำให้อัตราสังเคราะห์แสงน้อยลง

6. อุณหภูมิ

6.1. พืชทะเลทราย(CAM)

6.1.1. อุณหภูมิที่เหมาะสม 50 องศาเซลเซียส

6.2. อุณหภูมที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซียส

6.3. พืช(C4)

6.3.1. อุณหภูมิที่เหมาะสมมากกว่า35 แต่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส

6.4. พืชในเขตแอนตาร์กติกา(Antarctica)

6.4.1. อุณหภูมิที่เหมาะสม -18 องศาเซลเซียส

6.5. เมื่ออุณหภูมิสูงทำให้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องเสียสภาพไป

6.6. อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมมากๆส่งผลให้สมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ต่างๆสูญเสียความสามารถ

6.7. ปฏิกิริยาเทอริมอเคมิคอล(Therimorchemical reaction)

7. ความเข้มแสง

7.1. ไลท์คอมเพนเซชันพ้อยต์(Light Comprnsation Point)

7.2. จุดอิ่มตัวของแสง(Light Saturated Point)

7.2.1. ความเข้มแสงสูงสุดที่ทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีค่าสูงสุด แม้ว่าจะเพิ่มความเข้มแสงให้มากกว่านี้ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นตาม

8. คาร์บอนไดออกไซด์

8.1. ปริมาณเพิ่มขึ้น

8.2. ได้รับแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงกว่าน้ำนานๆ

8.2.1. ทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่ำลง

8.3. พืชC4 จะทนต่อความเข้มข้นของแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าพืชC3

8.4. จะมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย

9. แร่ธาตุและสารอาหาร

9.1. เป็นองค์ประกอบสำคัญของรงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

9.2. Mg และ N

9.2.1. เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์

9.2.2. ถ้าขาด ใบของพืชจะซีดเหลือง

9.2.3. หากขาด N จะไไม่มีการสร้างกรานูล แต่จะมีเพียงสายยาวๆ

9.3. Fe

9.3.1. จำเป็นต่อก่ารสังเคราะห์คลอโรฟิลล์

9.4. Mn และ Cl

9.4.1. มีความสำคัญใช้ในปฏิกิริยาโฟโทไลซิท

9.5. ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาที่ใช้แสงลดลงไป

9.5.1. ทองแดง(Cu)

9.5.2. ฟอสฟอรัส(P)

9.5.3. สังกะสี(Zn)

9.5.4. กำมะถัน(S)

9.5.5. โพแทสเซียม(K)

10. อายุใบ

10.1. คลอโรฟิลล์

10.1.1. ถ้าขาดคลอโรฟิลล์พืชไม่สามารถสร้างอาหารเองได้

10.1.2. เป็นสารประกอบพวกรงควัตถุ

10.1.3. ทำหน้าที่ดูดกลืนพลังงานแสงสีต่างๆ

10.1.3.1. ยเว้นสีเขียวและสีเหลือง

10.1.4. เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง

10.1.5. ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม ธาตุเหล็ก แลธาตุแมงกานีส

10.2. ใบจะต้องไม่แก่หรืออ่อนเกินไป

10.2.1. ใบอ่อนคลอโรฟิลล์ยังเจริญไม่เต็มที่

10.2.2. ใบแก่มากๆ คลอโรฟิลล์จะสลายตัวไปเป็นจำนวนมาก

11. รายชื่อผู้จัดทำ ชั้นม.5/2

11.1. นางสาวณิชาภา แก้วเมืองมูล 10

11.2. นางสางชลิตา สาระมนต์ 25

11.3. นางสาวจิดาภา แซ่ตั้ง 39

11.4. นางสาวณัฎฐินี ศรีบุญวงษ์ 40

11.5. นางสาวมลธิชา วงศืจักร 42

11.6. นางสาวอุ้มบุญ อินยาศรี 44