O meu PLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O meu PLE by Mind Map: O meu PLE

1. 1.Ferramentas e estratexias de lectura:

1.1. Blogs relacionados co ensino e aprendizaxe do inglés.

1.2. Newsletters relacionadas co ensino e aprendizaxe do inglés.

1.3. Canais de video en Youtube/Vimeo

1.4. Podcasts relacionados co ensino e aprendizaxe do inglés.

1.5. Lecturas de libros impresos e libros electrónicos sobre didáctica.

2. 2. Ferramentas e estratexias de reflexión:

2.1. Diarios de progamación de aula.

2.2. Edmodo

2.3. Procesador de texto.

2.4. Twitter, Facebook, Instagram

3. 3.Ferramentas e estratexias de relación:

3.1. Redes sociais; Twitter, Facebook, Instagram, grupos profesionais de Whatsapp

3.2. Intercambio de información e experiencias con compañeiros e auxiliares de conversa.