ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ by Mind Map: ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΘΕΣΗ

1.1. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 0-10

1.1.1. ΒΙΝΤΕΟ

1.1.2. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 0

1.1.3. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 1

1.1.4. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 2

1.1.5. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 3

1.1.6. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 4

1.1.7. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 5

1.1.8. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 6

1.1.9. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 7

1.1.10. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 8

1.1.11. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 9

1.1.12. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 10

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ <<ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ>>

2.1. ΒΙΝΤΕΟ

2.2. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 3

2.3. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 6,7,8 & 9

2.4. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 7

2.5. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 8

2.6. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 9

3. ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

3.1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

3.1.1. Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3.1.2. Β ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3.1.2.1. 1ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.2.2. 2ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.2.3. 3ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.2.4. 4ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.2.5. 5ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.2.6. 6ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.2.7. 7ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.3. Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3.1.3.1. 1ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.3.2. 2ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.3.3. 3ο ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3.1.4. ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

3.1.4.1. ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ

3.2.1. ΑΒΑΚΑΣ

3.3. ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΑΛΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ

3.3.1. ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

3.3.2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

3.3.3. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ

3.3.4. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ