teeninduskaart

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
teeninduskaart by Mind Map: teeninduskaart

1. Protsess

1.1. Üritusele kohale sõitmine

1.2. Ettevalmistused

1.2.1. Lauad, toolid

1.2.2. Söögi ettevalmistamine

1.2.2.1. Burgeri kotletid

1.2.2.2. Bataadi friikad

1.2.2.3. Salat

2. Dokumentatsioon

2.1. Alkoholi müügi jaoks - majandustegevuse registrisse majandustegevusteade. Täpsem info:

2.2. Toidu käitlemisluba

2.3. Ettevõtte ruumid, sisseseade, jäätmete ja veevarustus, toidu käitlemine, pakkimine ja vedu ning töötajate isiklik hügieen on vastavuses määruse 852/2004 II lisas toodud nõuetega

2.4. Enesekontrolliplaan

3. Klienditeenindus

3.1. Hügieenikoolitus

3.2. Teenindajate koolitus

3.3. Kokkadele kiire ülevaade

4. Tooraine

4.1. Kodumaine tooraine

4.1.1. Veiseliha Kana Muna Kartul, maguskartul Pagaritelt sai

4.1.2. Saku: Vesi Õlu Siider