Ανακύκλωση

Ανακύκλωση στο Δημοτικό Σχολείο

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ανακύκλωση by Mind Map: Ανακύκλωση

1. Ανακυκλώσιμα υλικά

1.1. Χαρτί

1.2. Γυαλί

1.3. Αλουμίνιο

1.4. Λευκοσίδηρος

1.5. Πλαστικό

2. Μπλε Κάδοι ανακύκλωσης

3. _

3.1. Ανακύκλωση υλικών που χρειάζονται χρόνια για να διαλυθούν. Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (δέντρα).

4. Θετικά

4.1. Καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον.

4.1.1. Για τους ανθρώπους

4.1.2. Για τα ζώα

4.1.3. Για τα φυτά

4.2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών αντί για άχρηστα σκουπίδια.