Hajautettu asiantuntijuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hajautettu asiantuntijuus by Mind Map: Hajautettu asiantuntijuus

1. Vuorovaikutus

1.1. Avoin mielipiteiden jakaminen

1.2. Yhteiset tiedot ja tavoitteet

1.3. Monimuotoiset kohtauspaikat

1.4. Sosiaalista vuorovaikutusta tukevat ympäristöt

1.5. Käytäntöyhteisöt

2. Oppimisen ja osaamisen leviäminen

2.1. Oppimisen ja ymmärtämisen kulttuuri

2.2. Johdon asenne

2.3. Peruspositiivinen asenne

2.4. Ei tiedon panttaamista

2.5. Osaamisen arviointi

2.6. Systeemit tiedon levittämiseen

2.7. Kaikki on kaikille avoimia

3. Verkostoituminen

3.1. Ei hierarkiaaa

3.2. Poikkitieteelliset tiimit

3.3. Heterogeeniset tiimit

3.4. Asiantuntijoiden arvostus

3.5. Itsenäinen ja vapaa tutkimuskulttuuri

3.6. Hyvä keskinäinen tuntemus

3.7. Työnkierto

3.8. Sitoutunut johto

3.9. Otollinen ilmapiirii

3.10. Ajankäyttö

4. Yhteistoiminnallinen oppiminen

4.1. Konsultatiivinen työskentelytapa

4.1.1. Ryhmän vahvuudet

4.1.2. Kehittämiskohteet

4.1.3. Ongelmien tarkastelu eri näkökulmista

4.2. Toisten kuunteleminen ja auttaminen

4.3. Eri näkökulmien huomiointi ja niistä keskustelu

4.4. Luottamuksellisuus

4.5. Turvallisuus

4.6. Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus

4.7. Positiivinen riippuvuus

4.8. Sosiaaliset ryhmätaidot

4.9. Ajankäyttö

4.10. Vahva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin

4.11. Mielekäs yhdessä työskentely