Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
učenje by Mind Map: učenje

1. strategije učenja

1.1. kognitivne

1.1.1. strategije ponavljanja

1.1.1.1. podcrtavanje bitnog

1.1.1.2. izrada bilježaka

1.1.2. elaboracijske strategije

1.1.2.1. prepričavanje

1.1.2.2. postavljanje i odgovaranje na pitanja

1.1.2.3. mnemotehnike

1.1.2.3.1. vizualne

1.1.2.3.2. verbalne

1.1.2.4. sumiranje - izbor ključnih rečenica

1.1.2.5. stvaranje analogija

1.1.3. organizacijske strategije

1.1.3.1. skice

1.1.3.2. umne mape

1.1.3.3. grafički organizatori

1.1.3.4. tablice

1.1.3.5. grafikoni

1.1.3.6. Venov dijagram

1.2. metakognitivne

1.2.1. strategije planiranja

1.2.2. strategije nadgledanja

1.2.3. strategije reguliranja

2. upravljanje svojim emocijama i motivacijom

3. upravljanje svojim učenjem

4. stvaranje okruženja za učenje