Eines De Tecnologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines De Tecnologia by Mind Map: Eines De Tecnologia

1. De Marcar: el marcatge és una operació que consisteix en dibuixar sobre el material els contorns de la peça que hem d'obtenir

1.1. Punta de marcar

1.2. Compàs de dos puntes

1.3. Regla graduat

1.4. Escaire

2. De Tallar: el tall és una operació que consisteix en separar i obtenir un material en una forma determinada

2.1. Cúter

2.2. tisores

2.2.1. Tisores de planxa

2.2.2. Tisores d'oficina

2.2.3. Tisores d'electricista

2.3. Alicates de tall

2.4. Tanalles

2.5. Xerrac

2.5.1. Tallar fusta

2.6. Serres

2.6.1. Serra de biaixos

2.6.2. Serra d'arquet

2.6.2.1. Tallar materials durs

2.6.3. Serra de marqueteria

2.6.4. Serra de vogir elèctrica

3. De Desbastar: operació que serveix per eliminar material d'una peça, per aconseguir les dimensions demanades

4. De Ajustar: és una operació que arranca el material fins a donar les dimensions definitives

4.1. Gubia

4.2. Enformador

5. De Polir: operació que deixa un acabat llis i fi

5.1. Llimes

5.1.1. Llima plana

5.1.2. Llima mitja canya

5.1.3. Llima rodona

5.2. Raspa

5.3. Paper de vidre

6. De Foradar: fer un forat (en alguna cosa)

6.1. Trepants

6.1.1. Trepant de sobretaula

6.1.2. Trepant portatil

6.2. Barrina

6.3. Broques

6.3.1. Broca de pala

6.3.2. Broca de campana

6.3.3. Broca helicoïdals

7. De Subjectar: agafar o tenir subjectat

7.1. Serjant

7.2. Cargol de banc

8. De percussió: aquestes eines serveixen per colpejar

8.1. Martells

8.1.1. Martell d'orelles

8.1.2. martell de pena

8.1.3. Martell maça de goma

8.2. Claus

9. De Traçar: dibuixar les línies principals d'una figura

10. De Marcar: fer una marca o senyal a alguna cosa per distingir-la o identificar-la

11. De Mesurar: determinar o esbrinar una longitud prenent com a patró un aparell o estri

11.1. Flexòmetre

11.2. Peu de rei

11.3. Transportador d'angles

11.4. Regle plegable

12. Els Elements de protecció !!

12.1. Guants

12.2. Ulleres

13. De Cargolar: introduir un cargol en un forat fent-lo girar sobre el seu eix amb un tornavís

13.1. Tornavisos

13.1.1. Tornavís de boca plana

13.1.2. Tornavís phillips o d'estrella

13.2. Claus

13.2.1. Clau fixa

13.2.2. Clau sisavada o clau Allen

13.2.3. Clau anglesa

13.3. Cargols

13.3.1. Cargol d'estrella

13.3.2. Cargol de rosca

13.3.3. Famella

14. De soldar: unir sòlidament dues peces o parts d'una cosa, generalment de metall i mitjançant l'escalfor

14.1. Soldador elèctric

15. D'agafar o retenir: subjectar, generalment amb les mans o algun objecte que es fa servir com les mans

15.1. Serjant

15.2. Alicates

15.2.1. Alicates de boca plana

15.2.2. Alicates de boca plana i estirada

15.2.3. Alicates de boca rodona

16. Material

16.1. Cola

16.2. cordill