ontwikkeling van het kind

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ontwikkeling van het kind by Mind Map: ontwikkeling van het kind

1. baby (0 t/m 12 maanden) http://babyinfo.nl/ Je baby is klein en kwetsbaar, en heeft jou heel hard nodig. En jij wilt met alle liefde alles geven wat je als ouder in je hebt. Voeden, verzorgen, veiligheid en gezondheid vormen de basis. Maar ook opvoeding en ontwikkeling zijn belangrijk. Je leest het allemaal in de rubriek Baby.

2. peuter ( 1 t/m 4 jaar) Een peuter is een kind tussen circa één jaar en de instap in de kleuterschool. In Nederland is dat omstreeks 4 jaar, in Vlaanderen vanaf 2 jaar en 6 maanden. Tijdens deze periode leert het kind veel over sociale rollen, maakt grote vorderingen in zijn taalverwerving en ontwikkelt motorische vaardigheden. De meeste kinderen worden zindelijk als ze peuter zijn

3. basisschool kind ( 6 t/m 12 jaar) http://www.kind-en-opvoeden.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=15 "Het schoolkind" De basisschoolleeftijd loopt van ongeveer 6 tot 12 jaar. Eigenlijk is de benaming van deze fase niet juist. Kinderen gaan immers al vanaf 4 jaar naar de basisschool. Maar omdat de verschillen tussen kinderen in deze leeftijd en de kleuters zo zichtbaar zijn, handhaaft men deze indeling. Hieronder lees je per onderdeel in welke fase het kind zit met zijn ontwikkeling.

4. puber (12 t/m 18 jaar) http://www.puber.nl/ De puberteit (of pubescentie) is de periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassene ontwikkelen. Ze worden geslachtsrijp en ontwikkelen zich mentaal tot volwassenen. In het algemeen zijn deze veranderingen het meest opvallend tussen tien en achttien jaar

5. dreumes (1 t/m 3 jaar) http://baby.jongegezinnen.nl/Ontwikkeling/Dreumes.htm Je wilt je dreumes ongetwijfeld opvoeden tot een evenwichtige persoonlijkheid met een helder besef van normen en waarden. Vaak is alleen niet meteen duidelijk hoe je dat op een verantwoorde en constructieve manier aanpakt. Hier ben je aan het goede adres voor tips en adviezen.