El text narratiu

El text narratiu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El text narratiu by Mind Map: El text narratiu

1. L'argument o la trama

1.1. Conjunt de fets i accions que són essencials en la narració.

2. L'estructura

2.1. Lineal

2.1.1. Plantejament

2.1.1.1. Presentació dels personatges, el lloc, l'època i el conflicte.

2.1.2. Nus

2.1.2.1. Desenvolupament del conflicte. Accions que trenquen la rutina dels personatges. Clímax.

2.1.3. Desenllaç

2.1.3.1. Solució del conflicte.

2.1.3.1.1. Final tancat

2.1.3.1.2. Final obert

2.2. No lineal

2.2.1. Flashbacks

2.2.1.1. Salt enrere en el temps.

2.2.2. Flashforwards

2.2.2.1. Salt endavant en el temps.

3. El narrador

3.1. Narrador extern

3.1.1. No intervé en la història (3a persona del singular).

3.1.1.1. Omniscient

3.1.1.1.1. Ho sap tot.

3.1.1.2. Observador

3.1.1.2.1. Només sap el que veu o sent.

3.2. Narrador intern

3.2.1. Intervé en la història (1a persona del singular).

3.2.1.1. Protagonista

3.2.1.2. Testimoni

4. Els personatges

4.1. Funció dins l'argument

4.1.1. Protagonista

4.1.1.1. Personatge principal (n'hi pot haver més d'un).

4.1.1.1.1. Harry Potter

4.1.1.1.2. Monstre de Frankenstein

4.1.1.1.3. La Ventafocs

4.1.2. Antagonista

4.1.2.1. El dolent. S'oposa al protagonista.

4.1.2.1.1. Voldemort

4.1.2.1.2. Doctor Frankenstein

4.1.2.1.3. La madrastra i les germanastres

4.1.3. Secundaris

4.1.3.1. Apareixen en l'entorn social del protagonista.

4.1.3.1.1. Ron i Hermione

4.1.3.1.2. Família

4.1.3.1.3. La fada i el príncep

4.2. Grau d'evolució i complexitat

4.2.1. Rodons o dinàmics

4.2.1.1. Evolucionen, tenen dubtes, comportaments contradictoris = éssers humans.

4.2.2. Plans o estàtics

4.2.2.1. No pateixen variacions.

4.3. Caracterització

4.3.1. Directa

4.3.1.1. El narrador (o un personatge) descriu un personatge.

4.3.2. Indirecta

4.3.2.1. El lector sap com és un personatge a través del que fa i el que diu.

5. El temps

5.1. Extern

5.1.1. És l'època en què succeeixen els fets relatats: època medieval, antiga Grècia, futur...

5.2. Intern

5.2.1. La distància temporal que dura una narració: minuts, hores, dies, mesos, anys, segles.

5.2.1.1. El·lipsis

5.2.1.2. Alteracions temporals = temps acronològic.

6. L'espai

6.1. Real

6.2. Imaginari

7. El discurs

7.1. Narració

7.1.1. Seqüència que expressa què fan els personatges.

7.2. Descripció

7.2.1. Mostra com són els personatges, els objectes o els ambients.

7.3. Diàleg

7.3.1. Reprodueixen les converses dels personatges

7.3.1.1. Estil directe

7.3.1.1.1. La conversa es reprodueix literalment.

7.3.1.2. Estil indirecte

7.3.1.2.1. El narrador expressa les paraules que diu algun personatge.