Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. vrednovanje

2. elaboracija

3. Slika o sebi

4. Postavljenje jasnog cilja, motiviranost

5. Postavljanje vremenskog roka za ostvarivanje cilja

6. Pažnja -odabir relevantnih podataka

7. Stavovi, timski rad,odabir , nove spoznaje

8. Suradnja učenik - učitelj

9. Odabir stilova učenja .Vizualno • Verbalno • Auditivno • Kinestetičko • Logičko • Društveni stil • Individualni stil