ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

1. FIZIOLOŠKI

1.1. Kognitivne sposobnosti

1.2. Dob

1.3. Umor, glad...

2. PSIHOLOŠKI

2.1. Razvijene socijalne vještine

2.2. Naučene strategije učenja

2.3. Razvijene radne navike

2.4. Motivacija

2.5. Interes

2.6. Cilj

3. UVJETI UČENJA

3.1. Organizacija vremena

3.2. Mjesto i prostor za učenje

3.3. Dostupnost informacijama

3.4. Ometajući faktori (TV...)