scheiden van mengsels

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
scheiden van mengsels by Mind Map: scheiden van mengsels

1. Filtreren

1.1. principe

1.1.1. verschil in deeltjesgrootte

1.2. filtraat

1.2.1. =de vloeistof die door het filtreerpapier gaat

1.3. residu

1.3.1. =de vaste stof die op het filtreerpapier achterblijft

2. extraheren

2.1. principe

2.1.1. verschil in oplosbaarheid

2.2. extractiemiddel

2.2.1. =de vloeistof die extra toegevoegd wordt en waarin niet alle componenten opgelost worden

3. destilleren

3.1. principe

3.1.1. verschil in kookpunt

3.2. destillaat

3.2.1. de vloeistof die eerst verdampt (laagste kookpunt)

3.3. residu

3.3.1. de stof die achterblijft (hoger kookpunt)