HÓA HỌC HEMOGLOBIN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÓA HỌC HEMOGLOBIN by Mind Map: HÓA HỌC HEMOGLOBIN

1. MỤC TIÊU

1.1. Trình bày cấu tạo của HEM

1.2. Nêu chính xác loại chuỗi globin có trong 3 loại Hb bình thường ở người trưởng thành

1.3. Trình bày được sự vận chuyển Oxy của hemoglobin

1.4. Hiểu được cơ chế vận chuyển CO2 và H+ của hemoglobin

2. ĐẠI CƯƠNG

2.1. Oxy là chất thiết yếu, hemoglobin là chất vận chuyển oxy

2.2. tế bào đĩa lõm 2 mặt, mất nhân, ty thể và lưới nội sinh chất. Hồng cầu có chức năng chính là mang hemoglobin

2.3. ở phổi 96% hemoglobon được bão hòa. Máu về tim có 64% hemoglobin được bão hòa

3. CẤU TẠO HEMOGLOBIN

3.1. HEM: protoporphyrin+ Fe2+

3.1.1. Porphin

3.1.2. Pyrol

3.1.3. porphin gắn các gốc sẽ tạo nên porphyrin

3.1.3.1. Methyl M

3.1.3.2. Ethyl E

3.1.3.3. Hydroethyl E-OH

3.1.3.4. Vinyl V

3.1.3.5. Acetate A

3.1.3.6. Propyonat P

3.1.4. Thứ tự sắp xếp M,V,M,V, M,Pr,Pr,M

3.2. GLOBIN

4. TÍNH CHẤT CỦA HEMOGLOBIN

4.1. Vận chuyển Oxy

4.2. Vận chuyển CO2 và H+

4.3. Vai trò của 2,3-biphosphoglycerate trong điều hoà gắn oxy vào hemoglobin

4.3.1. BPG làm ổn định dạng T hemoglobin

4.3.2. BPG điều hoà ái lực gắn kết oxy

4.4. Kết hợp với CO

4.4.1. hemoglobin có ái lực cao với CO(>250 so với O2) hậu quả là làm cho Hb không còn khả năng gắn kết với O2

4.4.2. Ở người hút thuốc lá, nồng độ HbCO tăng cao

4.5. Methemoglobin

4.5.1. là hậu quả khi Fe2+ bị oxy hoá thành Fe3+

4.5.2. ko thể gắn kết và vận chuyển oxy

5. BỆNH DI TRUYỀN HEMOGLOBIN

5.1. Các biến thể bất thường của Hb

5.1.1. HbS: đột biến làm acid glutamic ở vị trí số 6 chuỗi beta bị thay thế bằng Valin

5.1.2. HbC: đột biến làm acid glutamic ở vị trí số 6 chuỗi beta thay thế bằng lylin

5.1.3. HbE: đột biến làm acid glutamic ở vị trí số 26 chuỗi beta thay thế bằng lylin

5.2. Bệnh THALASSEMIA

5.2.1. bệnh di truyền thường gặp

5.2.2. do giảm một phần hay mất tổng hợp chuỗi globin

5.2.3. biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Từ không có triệu chứng đến thiếu máu nặng và tử vong