Қаржылық есептілік

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Қаржылық есептілік by Mind Map: Қаржылық есептілік

1. 2) Сапалы сипаттамалар

1.1. Шектеуші қағидалар

2. Сапалы сипаттамалар арасындағы баланс

3. Табыстар мен шығыстар арасындағы баланс

4. Уақытылылық

5. Қызметтің үздіксіздігі

6. Аударым әдісін қолдану арқылы есептеу

7. 1) Негізін қалайтын рұқсатнамалар;

8. ХҚЕС-ке сай даярлау

9. Салыстырымдылық