moviments migratoris: immigració i emigració

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
moviments migratoris: immigració i emigració by Mind Map: moviments migratoris: immigració i emigració

1. TIPUS DE MIGRACIONS

1.1. segons la durada

1.1.1. definitives

1.1.1.1. es quan se'n va del país i ja no torna

1.1.2. temporals

1.1.2.1. quan el immigrant al cap del temps torna al lloc a on vivia

1.2. segons la naturalesa

1.2.1. voluntàries

1.2.1.1. és quan el migrant part d’un lloc a un altre per establir el seu lloc de residència per voluntat pròpia per millorar la seva qualitat de vida.

1.2.2. forçades

1.2.2.1. és quan el migrant canvia de lloc de residència contra la seva voluntat.

1.3. segons l'espai

1.3.1. interiors (desplaçats)

1.3.1.1. que es canvia de lloc on viure però no surt del seu país

1.3.2. internacionals

1.3.2.1. se'n va a un altre país

2. CAUSES

2.1. Econòmiques

2.1.1. atur elevat

2.1.2. millorar el nivell de vida

2.2. polítiques

2.2.1. guerra

2.2.2. persecusions

2.3. catàstrofes naturals

2.3.1. erupcions volcàniques

2.3.2. terratremols

2.3.3. sequeres

2.3.4. riuades