Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. CAUSES

1.1. ECONÒMIQUES

1.1.1. ATUR ELEVAT

1.1.2. MILLORAR EL NIVELL DE VIDA

1.2. POLÍTIQUES

1.2.1. GUERRES

1.2.2. PERSECUCIONS

1.3. CATÀSTROFES NATURALS

1.3.1. ERUPCIONS VOLCÀNIQUES

1.3.2. SEQUERES

1.3.3. RIUADES

1.3.4. TERRATRÈMOLS

2. TIPOS DE MIGRACIÓ

2.1. SEGONS LA NATURALESA

2.1.1. VOLUNTÀRIES

2.1.2. FORÇADES

2.2. SEGONS L'ESPAI

2.2.1. INTERNACIONALS

2.2.2. INTERIORS ( DESPLAÇATS )

2.3. SEGONS LA DURADA

2.3.1. DEFINITIVES

2.3.2. TEMPORALS