Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. CAUSES

1.1. econòmiques

1.1.1. atur elevat

1.1.1.1. la regió amb la taxa més elevada era el nord d'Àfrica

1.1.2. millorar el nivell de vida

1.1.2.1. Les persones tenen que millorar la seva forma de vida perquè sinó el clima empixorara i hauran mes migracions..

1.1.2.1.1. Alguns exemples son que per exemple si continuem contaminant el mon ja no quedaran boscos i moltes espessies d'animals s'extingiran.

1.2. polítiques

1.2.1. persecucions

1.2.1.1. Les persecucions son causades per algun mal entès i per aixo et segueixen fent que et canvis de ciutat/país.

1.2.2. guerres

1.2.2.1. Les guerres son causades per discussió polítiques que acaben amb discussions armades.

1.3. catàstrofes naturals

1.3.1. terratrèmols

1.3.1.1. Un terratrèmol o sisme és un fenomen natural que es produeix a l'interior de la terra i que pot ocasionar danys considerables

1.3.2. riuades

1.3.2.1. Paradoxalment, les zones amb inundacions freqüents són aquelles que són més fèrtils per a l'agricultura, ja que les inundacions fan estendre els fangs

1.3.3. erupcions volcaniques

1.3.3.1. Una erupció volcànica és una emissió violenta a la superfície terrestre de matèries procedents de l'interior del volcà.

1.3.4. sequeres

1.3.4.1. Les sequera o secada és un extens període que pot anar de pocs mesos a anys en el qual una zona experimenta una deficiència en el subministrament d'aigua.

2. TIPUS DE MIGRACIONS

2.1. segons la durada

2.1.1. temporals

2.1.1.1. Les migracions temporals son les que no te quedaràs sempre ,que algun dia tenir as.

2.1.2. definitives

2.1.2.1. Son les que et quedaràs per sempre en un sol lloc.

2.2. segons la naturalesa

2.2.1. voluntàries

2.2.1.1. Es quan saps que el clima es dolent i et vols anar a un lloc molt millor.

2.2.2. forçades

2.2.2.1. Es quan tu no et vols anar de on vius però el clima t'obliga.

2.3. segons l'espai

2.3.1. internacionals

2.3.1.1. El desenvolupament de les migracions amb motiu económic és un dels principis proposats per atendre les necessitats del mercat laboral.d

2.3.2. (interiors) desplaçats

2.3.2.1. Son les migracions que fans dintre d'un país sense desplacarse de país en país.