Movimientos Migratorios

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Movimientos Migratorios by Mind Map: Movimientos Migratorios

1. causes

2. Catastrofes Naturals

2.1. Riuades terràtremols .....

3. Politiques

3.1. Guerres i percecucions

4. Economiques

4.1. millorar el nivell de vida o atur elevat

5. Tipus de moviments

6. Segons la naturaleza

6.1. voluntaries i forçades

7. Segonts la durada

7.1. Teporals i Definitives

8. Segons l'espai

8.1. Intervencions i internacionals