Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. Causes

1.1. Econòmiques

1.1.1. Millorar el nivell de vida

1.1.2. Atur elevat

1.2. Polítiques

1.2.1. Guerres

1.2.2. Persecucions

1.3. Catàstrofes Naturals

1.3.1. Terratrèmols

1.3.2. Sequeres

1.3.3. Erupcions Volcàniques

1.3.4. Riuades

2. Tipus de migracions

2.1. Segons Naturalesa

2.1.1. Forçades

2.1.2. Voluntàries

2.2. Segons Espai

2.2.1. Internacionals

2.2.2. Interiors

2.3. Segons Durada

2.3.1. Temporals

2.3.2. Desfinitives