Moviments migratoris

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moviments migratoris by Mind Map: Moviments migratoris

1. Tipus de migracions

1.1. Segons la naturalesa

1.1.1. Voluntaries

1.1.2. Forçades

1.2. Segons la durada

1.2.1. Definitives

1.2.2. Temporals

1.3. Testimonios de algunos niños sirios refugiados en Líbano

1.4. Segons l'espai

1.4.1. Interiors (desplaçats)

1.4.2. Internacionals

2. Causes

2.1. Catàstrofes naturals

2.1.1. Erupcions volcàniques

2.1.2. Sequeres

2.1.3. Riuades

2.1.4. Terretrèmols

2.2. Econòmiques

2.2.1. Millorar el nivell de vida

2.2.2. Atur elevat

2.3. Polítiques

2.3.1. Persecusions

2.3.2. Guerres