Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Migracións by Mind Map: Migracións

1. Causes

1.1. Politica

1.1.1. Persecucións

1.1.2. Guerres

1.2. Economiques

1.2.1. Millorar el nivell de vida

1.2.2. Atur prolongada

1.3. Catástrofes Naturals

1.3.1. Erupcións volcàniques

1.3.2. teratrèmols

2. Tipos de moviments

2.1. Segonsns l'espai

2.1.1. internnacionals

2.1.2. interiors

2.2. Segons la durada

2.2.1. Temporals

2.2.2. Definitives

2.3. Segons la Naturaleza

2.3.1. Voluntaries

2.3.2. Forçades