Asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta 2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta 2014 by Mind Map: Asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta 2014

1. LAKI Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa väestölle äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

2. s.44 VALVIRA: Valvontaohjelma opiskeluterveydenhuollon ohjauksen, valvonnan ja kehittämisen tukena

3. ASETUS Valtioneuvoston antama asetus (338/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

4. THL:n sisältöasiantuntijat, sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, Suomen Kuntaliitto sekä kunta-asiantuntijat

4.1. Tiedonkeruulomake 156 Suomen Terveyskeskukseen

4.2. Asetuksen velvoitteet Laajat terveystarkastukset: Äitiys- ja lastenneuvola, Kouluterveydenhuolto

4.2.1. Asetuksen toimeenpanon edellytykset: Vastuuhenkilöiden nimeäminen ja Henkilöstövoimavarat

4.2.1.1. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen – toimintaohjeiden laatiminen ja yhteiset käytännöt

5. 1. Neuvolatoiminta

5.1. MARI

5.2. LAKI Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa väestölle äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

5.2.1. ASETUS Valtioneuvoston antama asetus (338/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

6. 2. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

6.1. JEANETTE

6.2. s.20 Kouluyhteisön hyvinvointi ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus s.22 Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus

7. 3. Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhoito

7.1. LEENA

7.2. s.26 Suun terveydenhuolto

7.3. s.45 Lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon valvonta

7.4. s.46 Omavalvonnan toteutuminen lasten ja nuorten ehkäisevissä terveyspalveluissa

7.5. ASETUS Valtioneuvoston antama asetus (338/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

7.6. LAKI Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa väestölle äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

8. AvoHILMO-tietojen hyödyntäminen

9. THL

10. THL: Asetus 338/2011Avainsanat: TEAviisari, terveydenedistämisaktiivisuus, perusterveydenhuolto, äitiysja lastenneuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, ehkäisevä suun terveydenhuolto, valvonta, valvontaohjelma