Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. Tipus de migracions

1.1. Segons la durada

1.1.1. definitives

1.1.1.1. temporals

1.2. Segons la naturalesa

1.2.1. voluntàries

1.2.1.1. forçades

1.3. Segons l'espai

1.3.1. interiors (desplaçats)

1.3.1.1. internacionals

2. Causes

2.1. Catàstrofes naturals

2.1.1. erupcions volcàniques

2.1.1.1. sequeres

2.1.1.1.1. riuades

2.2. Econòmiques

2.2.1. persecucions

2.2.1.1. guerres

2.3. Polítiques

2.3.1. atur elevat

2.3.1.1. millorar el nivell de vida