Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mobbing by Mind Map: Mobbing

1. Mobbingen kan skje enten :

1.1. Direkte

1.2. Indirekte

2. Hva kan mobbing føre til?

2.1. Gleden forsvinner

2.2. Mistillit til omverden

2.3. Depresjon

2.4. Mindreverdsfølelse

3. Hvor skjer mobbingen?

3.1. I hovedsak på skolene.

3.2. Digital mobbing øker stadig

4. Hvem mobber?

4.1. Gutter 12 - 16 år mobber mest

4.2. Jenter mobber også

5. Hvem blir mobbet?

5.1. Ofte helt tilfeldig

5.2. Ofte yngre enn mobber

5.3. De underdanige ofrene

5.4. De provoserende ofrene

6. Forebyggende arbeid mot mobbing.

6.1. Reportasje på TV2

6.2. Anti - mobbeprogrammer

7. Mobberingen

8. "Mobbing er når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger"

8.1. New node

9. Ulike former for mobbing:

9.1. Fysisk mobbing

9.2. Psykisk mobbing

9.3. Verbal mobbing

9.3.1. Den vanligste formen for mobbing, både blandt jenter og gutter.

10. Læreplanmål: eleven skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak.

11. Mobbing er et overgrep, ikke en konflikt!

12. En aktiv mobber er ofte:

12.1. Aggressive og hissige

12.2. De har liten evne til empati

12.3. De er urolige, impulsive og har en positiv holdning til vold

12.4. De har et sterkt behov for å dominere på en negativ måte

12.5. Gutter som mobber, er fysisk sterkere enn mobbeofferet og andre elever

12.6. De viser vanligvis lite angst og usikkerhet.

12.7. De er enten svært lite populære eller svært populære

13. En passiv mobber er ofte:

13.1. Viser redusert individuelt ansvar.

13.2. De kan over tid utvikle en negativ oppfatning av mobbeofferet.

13.3. Det fører til at de får lav skyldfølelse.

13.4. De kan selv begynne å mobbe dersom de beundrer lederen eller ingen griper inn og stopper mobbingen.

14. Oppvekst - Helsefremmende arbeid