Аналіз та прогноз зовнішньої політики країн світу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз та прогноз зовнішньої політики країн світу by Mind Map: Аналіз та прогноз  зовнішньої політики країн  світу

1. МКР№5

2. Змістовий модуль 1. Базові засади аналізу зовнішньої політики

2.1. Путівник до Змістового модуля 1.

2.2. Тема1. Вступ до курсу «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу»

2.2.1. Лекція 1. Вступ до курсу «Аналіз і прогнозування зовнішньої політики країн світу»

2.2.2. Практичне заняття 1 Поняття зовнішньої лінії політика та проблема його трактування в теорії міжнародних відносин

2.2.3. Самостійна робота 1

2.3. Тема 2. Етапи формування аналізу зовнішньої політики

2.3.1. Лекція 2. Етапи формування аналізу зовнішньої політики

2.3.2. Практичне заняття 2. Етапи становлення аналізу зовнішньої політики

2.3.3. Самостійна робота 2

2.4. МКР№1

3. Змістовий модуль 3. Чинники, що впливають на формування та реалізацію зовнішньої політики держави

3.1. Путівник до Змістового модуля 3.

3.2. Тема 4. Чинники, що впливають на формування та реалізацію зовнішньої політики держави

3.2.1. Лекція 5. Чинники, що впливають на формування та реалізацію зовнішньої політики держави

3.2.2. Практичне заняття 4. Внутрішні чинники, що впливають на формування та реалізацію зовнішньої політики держави Завдання

3.2.3. Практичне заняття 5. Зовнішні чинники, які що впливають на формування та реалізацію зовнішньої політики держави Завдання

3.2.4. Самостійна робота 5

3.2.5. Самостійна робота 6

3.3. МКР№3

4. Змістовий модуль 5. Механізм реалізації зовнішньої політики

4.1. Путівник до Змістового модуля 5.

4.2. Лекція 8. Інституційний механізм реалізації зовнішньої політики

4.3. Лекція 9.Аналіз зовнішньої політики в структурі органів управління

4.4. Лекція 10. Зовнішньополітична стратегія і тактика

4.5. Практичне заняття 8. Інституційний механізм реалізації зовнішньої політики

4.6. Практичне заняття 9. Віртуальна дипломатія та зовнішня політика країни

4.7. Практичне заняття 10. Зовнішньополітичний аналіз в структурі органів управління.

4.8. Самостійна робота 9

4.9. Самостійна робота 10

4.10. МКР №5

5. Змістовий модуль 6. Прогнозування у зовнішній політиці

5.1. Путівник до Змістового модуля 6.

5.2. Лекція 11 Політичне планування та прогнозування

5.3. Лекція 12. Футурологія та зовнішня політика

5.4. Практичне заняття 11. Політичне планування та прогнозування.

5.5. Практичне заняття 12. Футурологія та зовнішня політика

5.6. Самостійна робота 11

5.7. Самостійна робота 12

5.8. МКР№6

6. Змістовий модуль 2. Методологія та методика аналізу зовнішньої політики

6.1. Путівник до Змістового модуля 2.

6.2. Тема 3. Методологія та методика аналізу зовнішньої політики

6.2.1. Лекції 3-4. Методологія та методика аналізу зовнішньої політики

6.2.2. Практичне заняття 3. Методи аналізу зовнішньої політики

6.2.3. Самостійна робота 3

6.2.4. Самостійна робота 4

6.3. МКР№2

7. Змістовий модуль 4. Національні інтереси та зовнішньополітичний потенціал держави

7.1. Путівник до Змістового модуля 4.

7.2. Тема 5. Національні інтереси як базова структура формування зовнішньої політики

7.2.1. Лекція 6. Національні інтереси як основа формування зовнішньої політики

7.2.2. Практичне заняття 6. Національні інтереси як базова структура формування зовнішньої політики Завдання

7.2.3. Самостійна робота 7

7.3. Тема 6. Зовнішньополітичний потенціал держави. Цілі та принципи зовнішньої політики

7.3.1. Лекція 7. Зовнішньополітичний потенціал держави Завдання Редагувати заголовок

7.3.2. Практичне заняття 7. Зовнішньополітичний потенціал держави Завдання

7.3.3. Самостійна робота 8

7.4. МКР№4

8. Загальні відомості про курс

8.1. Відомості про автора

8.2. Робоча навчальна програма

8.3. Тематичний план

8.4. Друковані та інтернет-джерела

8.5. Глосарій

8.6. Новини

8.7. Путівник

9. Підсумкова атестація

9.1. Програма екзамену

9.2. Перелік питань до екзамену