Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Цели by Mind Map: Цели

1. Цели на обикновен човек.

1.1. Да бъде щастлив

1.2. Да се издигне в работата си

1.3. Подобряване на домашните условия

2. Предприемаческа цел

2.1. Финансови Цели

2.1.1. Инвестиция

2.2. Преоспял бизнес

2.3. Здравословно Състояние

2.4. Социалност

2.4.1. Семейство

2.4.2. Приятели

2.4.3. Работни контакти

2.5. Голяма търсеност

3. Целите са

3.1. Идеален Резултат

3.2. Желано Състояние

4. Видове Цели

4.1. Доходност

4.1.1. Свързани с реализираната печалба за година период

4.2. Пазарни

4.2.1. Свързани с насоченост на продукта

4.3. Ресурсни

4.3.1. Финанси

4.3.2. Материални

4.4. Иновационни

4.4.1. Свързани с разработка на нови технологий

4.5. Социални

4.5.1. Влиянието на фирмата върху обществото

5. Оценки

5.1. Оценки на Борис

5.1.1. Аника - 5

5.1.2. Васко - 4

5.1.3. Аз - 3

5.1.4. Андрей - 2

5.1.5. Алекс - 1

5.2. Оценки на Аника

5.2.1. Борис - 5

5.2.2. Васко - 4

5.2.3. Аз - 3

5.2.4. Андрей - 2

5.2.5. Алекс - 1

5.3. Оценки на Васко

5.3.1. Борис - 5

5.3.2. Васко - 4

5.3.3. Аника - 3

5.3.4. Андрей - 2

5.3.5. Алекс - 1

5.4. Оценки на Андрей

5.4.1. Борис 5

5.4.2. Васко 4

5.4.3. Аника 3

5.4.4. Аз 2

5.4.5. Алекс 1

5.5. Оценки на Алекс