Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. Mjesto za učenje

1.1. osvjetljenje

1.2. prozračnost

1.3. ugoda

1.4. distraktori

2. Radne navike

2.1. plan učenja

3. Gradivo

3.1. količina

3.2. vrsta

3.3. jasnoća

3.4. smislenost

3.5. povezanost

4. Distraktori

4.1. umor

4.2. strah

4.3. prijatelji

4.4. zdravlje

4.5. mentalna kondicija

5. Motivacija

5.1. Intrinzična

5.2. Ekstrinzična

6. Stil učenja

6.1. vizualno

6.2. verbalno

6.3. auditivno

6.4. kinestetičko

6.5. logičko

6.6. organizirano

6.7. individualno

7. JASAN CILJ

7.1. vremenski okvir

7.2. orijentiranost

7.3. koncentriranost