Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CITACE by Mind Map: CITACE

1. Prvky

1.1. Autor

1.2. Název

1.3. Typ nosiče, pokud není tištěný

1.4. Vydání

1.5. Nakladatelské údaje

1.5.1. Místo

1.5.2. Nakladatel

1.5.3. Datum

1.6. Stránkování

1.7. Edice a svazky

1.8. Identifikátory

1.8.1. ISBN

1.8.2. ISSN

1.8.3. DOI

2. Metody

2.1. Harvardský systém

2.2. Číselný odkaz

3. Rozdělení zdrojů

3.1. Monografie

3.2. Periodikum

3.3. Elektronické

3.3.1. Monografie

3.3.1.1. Web

3.3.1.2. Databáze

3.3.1.3. CD-ROM

3.3.1.4. Elektronická skripta

3.3.2. Periodikum

3.4. Další zdroje

3.4.1. Film

3.4.2. Seriál

3.4.3. TV pořad

3.4.4. Grafické dílo

3.4.5. Email

3.4.6. Blog

3.4.7. Youtube

3.4.8. Facebook / Twitter

4. Druhy

4.1. Přímá citace

4.2. Parafráze

5. Normy

5.1. APA

5.1.1. Budoucí přednáška Informačních systémů a zdrojů

5.2. ISO

5.2.1. Od dubna 2011 aktualizovaná norma ČSN ISO 690

5.2.2. Daná pravidla