Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ŽARNJACI by Mind Map: ŽARNJACI

1. OPĆA OBILJEŽJA

1.1. prva skupina Metazoa

1.2. stanice udružene u tkiva

1.3. nemaju organe i organske sustave

1.4. natkoljeno Radiata

1.5. tjelo se razvija iz ektoderma i endoderma

2. VANJSKI OBLIK TIJELA ŽARNJAKA

2.1. SJEDILAČKI POLIP

2.1.1. valjkasta oblika tijela

2.1.2. na vršnom dijelu ima usta

2.1.3. podnožnom pločom pričvršćeni uz podlogu

2.1.4. unutrašnjost tijela-probavna (gastrovaskularna) šupljina

2.1.5. na vršnom dijelu-zrakasto raspoređene lovke

2.2. SLOBODNO PLIVAJUĆA MEDUZA

2.2.1. zvonoliko tijelo

2.2.1.1. na rubu-lovke

2.2.2. ima gornju i donju stranu

2.2.2.1. u središtu-držak(manubrij) s ustima

2.2.2.2. oko usta-usni lapovi

3. GRAĐA ŽARNJAKA

3.1. EPIDERMA

3.1.1. epitalno-mišićne stanice

3.1.1.1. vanjski dio-pokrovna i zaštitna uloga

3.1.1.2. donji dio-sadržava mišićna vlakna

3.1.1.3. između su žarne stance (knidociti)

3.1.2. u žarnoj stanici je organel žarnica (knida,knidocista)

3.1.2.1. sadržava dugačku cjevčicu-žarnu nit

3.1.2.1.1. pri podražaju: 1. izbacuje se iz žarnice 2. ubode žrtvu 3. paralizra žrtvu otrovima ili se prilijepi za nju

3.1.2.2. brojne su na lovkama i oko usta životinje

3.1.3. ispod se nalaze živčane stanice

3.1.3.1. živčana mreža

3.1.3.2. osjetne stanice

3.1.4. luči i stvara vanjske skelete žarnjaka

3.2. MEZOGLEJA

3.2.1. želatinozna tvar

3.2.2. stanice sadržavaju skelete

3.2.2.1. građene od vapnenastih tjelešaca-sklerita

3.3. GASTODERMA

3.3.1. oblaže gastrovaskularnu šupljinu

3.3.2. građena od gastrodermalno-mišićnih stanica

3.3.2.1. donji dio-mišićna vlakna

3.3.2.1.1. pokretanje tijela i lovki

3.3.2.2. gornji dio-dva biča koja pomažu u strujanju hrane

3.3.2.3. između su žljezdane stanice s probavnim enzimima

3.3.2.3.1. počinju izvanstaničnu probavu hrane

3.3.2.3.2. probava se završava unutarstanično

4. RAZMNOŽAVANJE

4.1. NESPOLNO U POLIPA

4.1.1. pupanje

4.1.1.1. pup-izbočina stijenke tijela

4.1.1.1.1. odvaja se od roditeljske jedinke-samostalan život

4.1.1.1.2. ostaju vezani za roditeljsku jedinku-zadruga

4.2. SPOLNO U MEDUZE

4.2.1. ovalna trepetljikava ličinka

4.2.1.1. 1.živi slobodno 2.pričvrsti se uz dno i preobrazi u polip

4.3. izmjena nespolne generacije polipa i spolne generacije meduze-metageneza

5. KLASIFIKACIJA ŽARNJAKA

5.1. 10 000 vrsta

5.1.1. 20-ak vrsta živi u slatkim vodama

5.2. 4 razreda

5.2.1. sve ostale u morima

5.2.2. koralji (Anthozoa)

5.2.3. režnjaci (Scyphozoa)

5.2.4. kubomeduze (Cubozoa)

6. KORALJI

6.1. morske životinje

6.2. POLIPOIDNA GENERACIJA

6.2.1. živi samostalno

6.2.1.1. hladna mora

6.2.2. u zadrugama-koraljni grebeni ili atole

6.2.2.1. topla mora

6.3. GLAVNA OBILJEŽJA

6.3.1. gastrovaskularna šupljina uzdužno podjeljena pregradama na odjeljke

6.3.2. stvaranje vanjskih skeleta

6.3.2.1. epiderma kamenih koralja koji žive samostalno

6.3.2.2. zadruge sastavljene od složenog sustava vapnenačkih čaški

6.3.3. stvaranje unutarnjih skeleta

6.3.3.1. sastavljeni od sklerta koji su slobodni

6.3.3.2. povezani s vanjskim skeletom-crveni koralj (Corallium rubrum)

6.4. mesožderne vrste koje hvataju plijen

6.5. PREDSTAVNICI JADRANSKOG MORA:

6.5.1. crvena moruzgva(Actinia equina )

6.5.2. smeđa vlasulja(Anemonia viridis)

6.5.3. kameni koralj-Cladocora caespitosa

6.6. najbrojnija skupina na svijetu-kameni koralji(Madreporaria)

6.6.1. grade kamene grebene

6.6.2. u simbiozi sa svjetlećim bičašima(rod Zooxanthella)

7. REŽNJACI

7.1. morski organizmi

7.2. polipoidna i meduzoidna generacija

7.3. OBILJEŽJA SKUPINE:

7.3.1. četverozrakasta simetrija tijela

7.3.2. dobra pokretljivost-stežljvi sloj mišićin vlakana te postojanje osjetilnih tjelešaca na rubu zvona meduza

7.3.3. pokazuju fototaksju

7.3.3.1. u sumrak plivaju prema površini mora

7.3.3.2. danju se spuštaju u dublje slojeve

7.4. JADRANSKE VRSTE:

7.4.1. ušati klobuk(Aurelia aurita)

7.4.1.1. živi u velikim jatima

7.4.1.2. izmjena spolne i nespolne generaciije

7.4.2. jadranska mjesečina(Palagia nactiluca)

7.4.2.1. svjetluca u mraku

8. KUBOMEDUZE

8.1. kockasti(kuboidni)oblik zvona

8.2. metageneza(izmjena spolne i nespolne generacije)

8.3. 30-ak vrsta koji žive u toplim trpskim i suptropskim morima Indopacifika

8.4. morska osa(Chironex fleckeri)

8.4.1. otrov iz žarnica može usmrtiti čovjeka

8.4.2. jedna od najotrovnijih organizama na svijetu

9. OBRUBNJACI

9.1. podjednako zastupljene polipoidna i meduzoidna generacija

9.2. morska stabalca

9.2.1. pripadnici rodova Obelia i Eudendrium

9.2.2. zadružni obrubnjaci

9.3. modri loptaš

9.3.1. Physalia physalis

9.3.2. plutajuća zadruga meduzoidnog polipa nalik na zvono

9.3.3. ima jaki otrov u svojim žarnicama

9.4. SLATKOVODNE VRSTE ŽARNJAKA

9.4.1. Craspedacusta sowerbyi

9.4.2. hidra

9.4.2.1. nema meduzoidni oblik

9.4.2.2. živi samostalno i sjedilački

9.4.2.3. zelena boja-simbiotske zelene alge koje žive u gastrodermu

9.4.2.4. razmnožava se pupanjem

9.4.2.4.1. padom temperature vode-razvoj jaja i spermija......spolno razmnožavanje

9.4.2.5. neki su razdvojena spola, a neki su dvospolci-hermafroditi

9.4.2.6. ime dobila po višeglavoj zmiji kojoj odsjecanjem odmah naraste nova glava(dobra regenerativna sposobnost hidre)