OS SERES VIVOS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OS SERES VIVOS by Mind Map: OS SERES VIVOS

1. Tipos de células

1.1. Procariota

1.2. Eucariota

1.2.1. Animal

1.2.2. Vexetal

2. Funcións vitais

2.1. Nutrición

2.2. Reproducción

2.3. Relación

3. Tipos de reproducción

3.1. Sexual

3.2. Asexual

4. Clasificación

4.1. Os 5 reinos

4.1.1. Animais

4.1.2. Plantas

4.1.3. Fungos

4.1.4. Protoctistas

4.1.5. Moneras