Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÖKOLÓGIA by Mind Map: ÖKOLÓGIA

1. AZ ALKALMAZKODÁS MÉRTÉKÉT MUTATJA BE

2. ÉLŐLÉNYEK ÉS A KÖRNYEZET KÖZÖTTI VISZONYOKAT VIZSGÁLJA

3. MINDEN ÉLŐLÉNYNEK SZÜKSÉGES

3.1. HŐ

3.2. FÉNY

3.3. TÁPANYAG

3.4. LEVEGŐ

4. KÖRNYEZETHATÁS

4.1. A KÖRNYEZET KÜLÖNFÉLE TÉNYEZŐINEK AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN VAGY AZ ÉLETTELEN ANYAGBAN ELŐIDÉZETT REAKCIÓJA

5. ABIOTIKUS TÉNYEZŐK

5.1. KORNYEZET FIZIKAI, KÉMIAI FELTÉTELEI

6. BIOTIKUS TÉNYEZŐK

6.1. POPULÁCIÓK EGYMÁSRA GYAKOROLT HATÁSA

7. POPULÁCIÓ TŰRŐKÉPESSÉGE