Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

VEOP b r a n d i by Mind Map: VEOP  b r a n d i
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

VEOP b r a n d i

Asiantuntijuus

Tiedon laatu; hyödyllisyys käyttäjälle

Tiedon määrä; alakohtaisuus ja kattavauus

TIedon ajantasaisuus, ajankohtaisuus, edelläkävijyys

Ohjaamisosaaminen, voimaannuttaminen

Palvelutarjooma (valikoima)

Kohderyhmän huomiointi tarjoomassa

Monipuolisuus

Kattavuus

Käyttäjälähtöinen toiminta

Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi

Palvelujen löydettävyys ja saatavuus

Palvelujen selkeys ja helppokäyttöisyys

Luottamus, henkilökohtaiset suhteet

Asiakaspalvelun nopeus ja joustavuus

ht 29.3.2013