Besimokanti organizacija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Besimokanti organizacija by Mind Map: Besimokanti organizacija

1. Sisteminis mąstymas

1.1. Problemos suvokimas erdvėje

1.2. Priežastingumo nustatymas

1.3. Problemos suvokimas laike

2. Asmeninis meistriškumas

2.1. Idėjos

2.2. Tobulėjimo galimybės

2.3. Savarankiškas veikimas ir tobulėjimas.

3. Psichikos modeliai

3.1. Prielaidos, kurios įtakoja kaip žmonės supranta pasaulį ir jame veikia.

4. Komandinis mokymasis

4.1. Skleidžiamos kolektyvinės žinios

4.2. Dialogas tarp organizacijos narių.

4.3. Mokymosi galimybės

5. Bendros vizijos kūrimas

5.1. Įsipareigojimai

5.2. Bendro tikslo siekis

5.3. Aktyvus dalyvavimas organizacijos veikloje.