KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN FANPAGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN FANPAGE by Mind Map: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN FANPAGE

1. Phát triển page Cộng đồng để kéo Traffic

1.1. Page đăng tải các video HOT để kéo Traffic

1.2. Đăng xen kẽ video để kéo like kênh Youtube, tạo traffic chéo

1.3. Seeding chéo cho page sản phẩm

1.3.1. Tạo kịch bản seeding hấp dẫn và lôi cuốn

2. Phát triển page bán Sản phẩm AQBlue

2.1. Đăng tải thông tin hữu ích về sức khỏe

2.2. Truyền thông cho sản phẩm, kết hợp social đa kênh: Shopee, Youtube, Instagram.

2.2.1. Phần mô tả trên các kênh cần đồng nhất từ khóa, Tag, tối ưu SEO trên kênh youtube

2.3. Nghiên cứu từ khóa Tag để tối ưu hóa tìm kiếm

2.4. Chạy quảng cáo các bài viết, video hấp dẫn để kéo tương tác

3. Tạo Nick Clone để kéo like và traffic cho page

3.1. Friends phải là khách hàng mục tiêu, không phải nick clone kém chất lượng.

3.2. Kết 5000 bạn/tài khoản + kéo follow tối thiểu 500

3.3. Seeding cho fanpage, đổ traffic về page thông qua giới thiệu, share

3.3.1. Tạo kịch bản Seeding hấp dẫn