PRINCIPAIS RÍOS DA PENÍNSULA IBÉRICA CLASIFICADOS POR VERTENTES:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRINCIPAIS RÍOS DA PENÍNSULA IBÉRICA CLASIFICADOS POR VERTENTES: by Mind Map: PRINCIPAIS RÍOS DA PENÍNSULA IBÉRICA CLASIFICADOS  POR VERTENTES:

1. RÍOS DA VERTENTE ATLÁNTICA

1.1. Miño

1.2. Douro

1.3. Texo

1.4. Guadiana

1.5. Guadalquivir

2. RÍOS DA VERTENTE CANTÁBRICA:

2.1. Eo

2.2. Navia

2.3. Sella

2.4. Nervión

2.5. Bidasoa

3. RÍOS DA VERTENTE MEDITERRÁNEA:

3.1. Llobregat

3.2. Ebro

3.3. Turia

3.4. Júcar

3.5. Segura