Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

It-kulturen på skolen understøttes af aktiviteter på by Mind Map: It-kulturen på
skolen understøttes
af aktiviteter på
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

It-kulturen på skolen understøttes af aktiviteter på

Læringscenteret

It-vejleder

Teknisk, Elever, Anden person

Pædagogisk

Skolebibliotekar

Faglig vejleder

Ledelsesniveau

Fagteamniveau

Klasseniveau

Elevniveau