Instalacións na vivenda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Instalacións na vivenda by Mind Map: Instalacións na vivenda

1. Instalación Eléctrica

1.1. Grado de electrificación

1.2. Acometida

1.2.1. Distribución interior

1.3. Cuadro de Mando e Protección

2. Suministro de augas

2.1. Proceso de abastecemento

2.2. Circuitos interiores

2.3. Compoñentes básicos da instalación

2.4. A auga quente (ACS)

3. Evacuación de augas

3.1. Rede de desagues interiores

3.2. Os sifóns

3.3. Fosa séptica

3.4. Depuración municipal (EDAR)

4. Climatización: Calefacción e Aire acondicionado

4.1. Xeradores de Calefacción

4.2. Tipos de Instalacións

4.3. Calefacción por colectores solares

4.4. Unidades de aire acondicionado

4.5. A bomba de calor