iz prošlosti Hrvata

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
iz prošlosti Hrvata by Mind Map: iz prošlosti Hrvata

1. NOVA DOMOVINA

1.1. 5 BRAĆE I 2 SESTRE STIGLI SU NA JUG DANAŠNJE DOMOVINE

1.2. zatekli su pleme Avara koje su pokorili

1.3. u 9. stoljeću primili su kršćanstvo - tako su primljeni u zajednicu europskih kršćanskih naroda

1.4. 2 kneževine: Primorska Hrvatska - od Gvozda do mora i Panonska Hrvatska - sjeverno od Gvozda i Posavina

1.5. KNEZ TRPIMIR - 9. st.; učinio je Hrvatsku snažnom, njegovi potomci TRPIMIROVIĆI vladali su do početka 12. st.

2. TOMISLAV - PRVI KRALJ

2.1. u 10. st. hrvatska kneževina postaje KRALJEVINA

2.2. Tomislav je pobijedio Mađare

2.3. u 11. st. kralj PETAR KREŠIMIR IV. - okrunjen u Biogradu (tu stolovao), podigao Šibenik, u Zadru osnova benediktinski samostan

2.4. u 11. st. kralj ZVONIMIR (naslijedio P. Krešimira), obećao vjernost papi i dobio međunarodno priznanje Hrvatske; stolovao u Kninu, pomagao crkve i samostane; BAŠĆANSKA PLOČA - Zvonimirova darovnica samostanu sv. Lucije, pisana glagoljicom

3. OČUVANJE SAMOSTALNOSTI

3.1. ARPADOVIĆI - nasljednici Zvonira, vladali su iz dalekih prijestolnica, pa njihova vlast nije baš bila jaka

3.2. KAČIĆI - knezovi koji su vladali od Cetine do Neretve

3.3. SUBIĆI BIBIRSKI - knezovi koji su vladali od Krke do Bibira

3.4. KRČKI (FRANKOPANI) - vladali su Krkom i dijelom primorja

3.5. BABONIĆI - vladali Slavonijom

3.6. u 15. st. Turci (Osmanile) su porazili i opustošili Hrvatsku (bitka na Krbavskom polju); stanovnici traže siguran život u stranim zemljama

3.7. FERDINAND HABSBURŠKI - u 16. st. izabran za kralja, ali nije pomagao u oslobađanju od Turaka, pa je plemstvo nezadovoljno

3.8. PETAR ZRINSKI I FRAN KRSTO FRANKOPAN - tajna zavjera protiv Habsburgovaca, otkriveni, smaknuti u Bečkom Novom Mjestu

4. BORBA ZA JEZIK

4.1. u 19. st. Mađari nameću mađarski jezik

4.2. književna djela na sva 3 narječja

4.3. LJUDEVIT GAJ - sastavio pravopis na štokavskom narječju i počeo izdavati novine

4.4. HRVATSKI NARODNI PREPOROD - teži stvaranju jedinstvenog hrvatskog pravopisa

4.5. 1847. - Hrvatski sabor proglašava hrvatski jezik službenim

4.6. preporoditelji: Josip Jelačić, Ante Starčević, Eugen Kvaternik, Josip Juraj Strossmayer, Ivan Kukuljević, Ivan Mažuranić, Juraj Dobrila

5. 20. stoljeće

5.1. nakon 1. svj. rata - Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim kraljevina Jugoslavija - Hrvatska je izgubila samostalnost, Hrvati traže ravnopravnost

5.2. STJEPAN RADIĆ - vođa Hrvatske seljačke stranke, bori se za bolji položaj Hrvata, ubijen 1928. u Narodnoj skupštini u Beogradu

5.3. tijekom 2. svj. rata - NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - stvorena uz pomoć Njemačke i Italije, to je razdoblje brojnih zlodjela, nestaje sa svršetkom rata

5.4. druga Jugoslavija - Hrvati nisu mogli ostvariti nacionalne težnje, novćana sredstva se ulažu u vojsku, mnogi sele sa sela u grad

5.5. 1991. došlo je do raspada Jugoslavije, Hrvatska postaje slobodna i samostalna država