Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OS ESQUÍOS by Mind Map: OS ESQUÍOS

1. ONDE VIVEN

1.1. EN QUE LUGAR

1.2. EN QUE CONTINENTES

2. COMO É O SEU CORPO

2.1. PARTES DO CORPO

2.2. FUNCIÓN DE CADA PARTE

3. VERTEBRADOS

4. ROEDORES

5. MAMÍFEROS

5.1. CANTAS VECES Ó ANO

5.2. EN QUE ESTACIÓN

5.3. CANTAS CRÍAS

6. COMO VIVEN

6.1. COMO SON OS NIÑOS

6.2. CANTOS NIÑOS FAN

6.3. PARA QUE LLE SIRVEN

7. A SÚA ALIMENTACIÓN

7.1. TIPO DE ALIMENTOS

7.2. COMO OS CONSERVAN

8. A SÚA IMPORTANCIA

9. OS INIMIGOS

10. COMO SE DESPRAZAN

11. CÓMO SE COMUNICAN