Els grans estats europeus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els grans estats europeus by Mind Map: Els grans estats europeus

1. Regne Unit

1.1. Epòca victoriana

1.1.1. Economia estable basada en el comerç i finances

1.1.2. Greus problemes socials

1.1.3. Instauració d'un sistema parlamentari

2. França

2.1. Segón imperi (1851-1871) de Napoleó III

2.1.1. Després de la derrota amb Prússia hi ha un moviment revolucionari i acaba amb l'imperi

2.2. Tercera República (1871-1940)

2.2.1. Implantació d'un sistema parlameni i van impulsar l'alfabetització

3. Alemanya

3.1. Segón Imperi (1871-1918)

3.1.1. País democràtic amb poders limitats

3.1.2. Moviment obrer molt poderos però marginat del govern

3.1.3. Es va convertir en una potència industrial basada en la metal·lurgia,siderurgia i quimica

3.1.4. Gran rivalitat amb França i Regne Unit

4. Àustria-Hongria

4.1. Gran estat amb multinacional pero al 1866 es converteix en una monarquia dual austrohungaresa

4.2. Expansió en zones on van causar molts conflictes posteriors

4.3. Es va aliar amb alemanya per fer front a l'imperi rus