Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. motivacija

1.1. povratna informacija o rezultatima

2. osobine učenika

2.1. uvjerenja i stavovi

2.2. samoregulacija učenja

2.3. predznanje

3. situacija u kojoj se uči

3.1. školsko i izvanškolsko učenje

3.2. organizacija vremena

3.3. radni prostor

4. okruženje

4.1. obitelj

4.2. društvo

4.3. mediji

5. vrjednovanje

5.1. formativno vjrednovanje

5.2. nagrade

5.3. samovrjednovanje