Proces učenja

Girgis proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Proces učenja by Mind Map: Proces učenja

1. motivacija

1.1. intrinzična

1.2. ekstrinzična

2. strategije učenja

2.1. organizacija učenja

2.2. radne navike

2.3. vizualni, auditivni tipovi....

3. metakognicija

3.1. planiranje učenja i samovrednovanje

3.2. svijest o vlastitom načinu učenja

3.3. svijest o vlastitim potrebama i sposobnostima

4. okruženje

4.1. psihološka podrška okoline

4.2. optimalni uvjeti za rad

5. koncentracija

5.1. vježbe koncentracije

5.2. utvrđivanje optimalne dužine koncentracije

5.3. određivanje stanki

5.4. uklanjanje ometajućih faktora

6. pamćenje

6.1. strategije pamćenja

6.2. čitanje na glas

6.3. samoprovjera zapamćenog