CHƯƠNG 6: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 6: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM by Mind Map: CHƯƠNG 6: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

1. 6.1) Sự cần thiết của kỹ năng làm việc theo nhóm

1.1. - Kỹ sư hiện nay phải giải quyết những vấn đề cực kỳ phức tạp. - Nhu cầu mở rộng hiểu biết của các thành viên về các lĩnh vực khác nhau. - Hợp tác giữa các tổ chức và các hoạt động đa quốc gia ngày càng phổ biến. - Yêu cầu giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và áp dụng kỹ thuật đồng thời. - Hoạt động theo kiểu dự án ngày càng nhiều tại các công ty.

2. 6.2) Những yêu cầu để nhóm hoạt động hiệu quả.

2.1. 6.2.1) Yêu cầu đối với nhóm

2.1.1. 1. Có chung mục tiêu 2. Mọi người đều tham gia lãnh đạo 3. Mỗi thành viên đều có đóng góp độc đáo vào công việc của nhóm 4. Giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm 5. Làm việc sáng tạo 6. Quan hệ hài hòa giữa các thành viên

2.2. 6.2.2) Yêu cầu đối với từng thanh viên trong nhóm

2.2.1. 1. Tham gia đầy đủ các buổi họp và đến đúng giờ 2. Có trách nhiệm đối với công việc mình đảm nhận 3. Có năng lực mà nhóm cần đến, đóng góp tối đa khả năng của mình 4. Làm việc sáng tạo và năng động 5. Là người có nhân phẩm, đóng góp những điều tốt nhất cho các thành viên khác

3. 6.3) Các giai đoạn phát triển của nhóm

3.1. - Giai đoạn hình thành -Giai đoạn xung đột -Giai đoạn ổn định hóa -Giai đoạn hoạt động trôi chảy -Giai đoạn giải thể

4. 6.4) Các mô hình tổ chức của nhóm

4.1. Mô hình truyền thống: Xác định rõ vai trò của từng thành viên với nhóm trưởng

4.2. Mô hình tham gia: Vai trò của trưởng nhóm gần giống như vai trò của từng thành viên trong nhóm

4.3. Mô hình ngang: Nhóm trưởng làm việc xoay quanh các phân nhóm và tham gia giải quyết các vấn đề cụ thể

4.4. Mô hình tư vấn: Sẽ có giảng viên hay hướng dẫn viên đóng vai trò tư vấn viên

5. 6.5) Các mô hình ra quyết định trong hoạt động của nhóm

5.1. - Dựa trên sự đồng thuận - Dựa trên đa số - Dựa trên thiểu số - Dựa trên chuyên gia - Dựa trên quyết định của lãnh đạo không trao đổi với nhóm - Dựa trên quyết định của lãnh đạo có trao đổi với nhóm

6. 6.6) Yêu cầu đối với nhóm trưởng

6.1. 1. Giúp nhóm tập trung vào mục tiêu của nhóm 2. Hãy là người xây dựng nhóm 3. Lập kế hoạch và sử dụng tốt nguồn lực 4. Tổ chức các cuộc họp hiệu quả 5. Giao tiếp hiệu quả 6. Thúc đẩy sáng tạo, chất lượng và chuyên nghiệp

7. 6.7) Các phong cách lãnh đạo

7.1. Phong cách lãnh đạo hướng và công việc: là phong cách lãnh đạo tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu công việc đã đề ra.

7.2. Phong cách lãnh đạo theo con người: là người có tính cách nồng ấm và hỗ trợ các thành viên trong nhóm, phát triển mối quan hệ với nhóm, tôn trọng cảm xúc của các thành viên trong nhóm.

8. 6.8) Phương pháp đánh giá hoạt động của nhóm.

8.1. - Nhóm đã thực hiện mục tiêu của mình? Có hoàn thành công việc không? - Chất lượng công việc có tốt không, nếu không tốt thì tại sao? -Nhóm có trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển ? - Nhân cách của nhóm -Đánh giá nhóm trưởng -Đánh giá trung thực mức độ đóng góp của bạn vào công việc nhóm -Đánh giá công việc và mức độ tham gia của từng thành viên