KUTSEÕPPE DIDAKTILINE SÜSTEEM

Kutseõppe didaktiline süsteem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KUTSEÕPPE DIDAKTILINE SÜSTEEM by Mind Map: KUTSEÕPPE DIDAKTILINE SÜSTEEM

1. MATERIAALTINGIMUSLIK

1.1. VAHENDID

1.1.1. arvutiprogrammid

1.1.2. (päris)kliendid

1.1.3. tellimused

1.1.4. tehnoloogia materjalid

1.2. TINGIMUSED

1.2.1. tootmis-teenindustöö ettevõttes

1.2.2. õppetöökojad

1.2.3. kooli praktikabaas

1.2.4. õppimine välismaal

2. SISULIK-TAOTUSLIK

2.1. MILLEKS MIDA?

2.1.1. ülesanded

2.1.2. eesmärgid

2.1.3. sisu, maht

3. PROFESSIONAALNE

3.1. KUIDAS ÕPETADA? (VORMID, VIISID)

3.1.1. INDIVIDUAALNE GRUPIÕPE RÜHMAAÕPE TÖÖKOLLEKTIIV

3.2. MILLISTE MEETODITEGA?

3.2.1. TEOORIAÕPPEMEETOD

3.2.1.1. AJALOOLISED ÕPPEMEETODID

3.2.1.2. TÄNAPÄEVASED ÕPPEMEETODID

3.2.1.2.1. AKTIIVÕPPEMEETOD

3.2.1.2.2. PROBLEEMÕPPE MEETOD (KÕVERJALG)

3.2.1.2.3. KRULL ÕPPEMEETOD

3.2.1.2.4. SALUMAA, TALVIK ÕPPEMEETODID

3.2.1.2.5. TARRASTE ÕPPEMEETODID

3.2.2. TARRASTE PRAKTIKAÕPPEMEETOD

3.2.2.1. PRAKTIKAÕPPE ÕPPETOIMINGUD

3.2.2.1.1. MAJUTUS TOOTMISTÖÖ ÕPPETOOTMISTÖÖ

3.2.2.2. ÕPPEMATERJALI SUULINE ESITAMINE JA SELGITAMINE

3.2.2.3. TÖÖTOIMINGU ETTENÄITAMINE JA VAATLUS

3.2.2.4. ÕPPIJATE JUHENDAMINE

3.2.2.4.1. alg-jooksev-lõppjuhendus kirjalik või suuline

3.2.2.5. ÕPPEÜLESANDE ISESEISEV ETTEVALMISTAMINE

3.2.2.6. HARJUTAMINE

3.2.2.6.1. sensomotoorne vaimne

3.2.2.7. ISESEISEV ÕPPETOOTMISTÖÖ

3.3. MILLISES JÄRJEKORRAS?

3.3.1. PRAKTIKAÕPPE PERIOODID

3.3.1.1. sissejuhatav ettevalmistav põhiperiood lõpp-periood kutsekvalifikatsiooni omistamine

4. SUBJEKTI ARVESTAV

4.1. ÕPILANE

4.1.1. erivajadused

4.1.2. mittekultuurilisus

4.1.3. ealised ja individuaalsed iseärasused

4.2. ÕPETAJA

4.2.1. kutsepedagoog

4.2.2. oma ala meister

4.2.3. teooria juhendaja

4.2.4. praktika juhendaja