ПОЕТИ СРІБНОЇ ДОБИ (XIX-XXC ст.) Напрями в яких працювали

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПОЕТИ СРІБНОЇ ДОБИ (XIX-XXC ст.) Напрями в яких працювали by Mind Map: ПОЕТИ СРІБНОЇ ДОБИ  (XIX-XXC ст.)    Напрями в яких працювали

1. СИМВОЛІЗМ ( Цей напрям зародився у другій половині XIX ст. у Франції.)

1.1. Вождем і керівником російського символізму був Валерій Брюсов.

2. АКМЕЇЗМ (модерніська течія в російській поезії 10-20-их років 20 ст)

3. АКМЕИЗМ

4. ФУТУРИЗМ (російський футуризм (від лат. слова, що означає «майбутнє») виник у 1910-х роках.)

5. розвиток футуризу відбувався за умов складної взаємодії чотирьох угруповань: «Гілея» (кубофутуристи) - В. Хлєбников, брати Д. і М. Бурлюки, О. Кручених, В. Маяковський та інші, «Асоціація егофутуристів» - І. Сєверянін, К. Олімпов та інші, «Мезонін поезії» - В. Шершеневич, Р. Івлєв та інші, «Центрифуга» - С. Бобров, Б. Пастернак

6. ІМАЖИНІЗМ (Імажиністи вперше заявили про себе 1919 року.)

7. ІМАЖИНІЗМ